เปรียบเทียบการใช้งาน

เครื่องปรับอากาศทั่วไป

ในห้องปรับอากาศทั่วไป หรือห้องปิด อุณหภูมิจะรู้สึกเย็นสบาย แต่สิ่งที่ขาดไปคือออกซิเจน และการหมุนเวียนอากาศ เพราะร่างกายต้องใช้ออกซิเจน ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดภายในห้องปิด อากาศไม่หมุนเวียน และหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกตลอดเวลา

เครื่องฟอกอากาศทั่วไป

การใช้เครื่องฟอกอากาศแบบ ตั้งวางอยู่ในห้อง ยี่ห้อชั้นนำตามท้องตลาดทั่วไป การทำงานหลักจะฟอกอากาศเดิม จากหลังเครื่อง ส่งมาหน้าเครื่องเท่านั้น ซึ่งช่วยแก้เรื่องฝุ่นภายในห้อง ได้ระดับหนึ่ง เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ เพราะเป็นห้องปิด การหมุนเวียนอากาศมีน้อย อากาศใหม่ และฝุ่นภายนอก จะผ่านซอกประตู หน้าต่าง ซอกบานเลื่อน โคมไฟดาวน์ไลท์ หรือช่องเล็กๆอื่น ๆ เข้ามาตลอดเวลา ซึ่งควบคุมคุณภาพฝุ่น ที่เข้ามาพร้อมอากาศไม่ได้

เครื่องฟอกอากาศ Blauberg

เครื่องฟอกอากาศ Blauberg นำอากาศจากภายนอก อัดผ่านระบบกรองอากาศอย่างดี ได้อากาศที่สะอาด และปริมาณออกซิเจนที่สูง ส่งเข้าไปภายในห้องอย่างต่อเนื่อง ช้า ๆ ควบคุมทิศทางการหมุนเวียนอากาศ ให้เข้าในทิศทางเดียว ห้องมีความดันสูงกว่าภายนอกเล็กน้อย อากาศเก่าและฝุ่นจึงถูกดันออกนอกห้อง