happy-asian-young-family-homeowners-bought-new-house-japanese-mom-dad-daughter-embracing-looking-forward-future-new-home-after-moving-relocation-sitting-sofa-with-boxes-together

ERV ระบบถ่ายเทอากาศแบบ ประหยัดพลังงาน (Enerygy Recovery Ventilation)

 

– ช่วยเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าบ้าน
– ให้อากาศถ่ายเท แม้จะเปิดแอร์ ปิดหน้าต่าง
– ลดกลิ่นอับชื้นภายในบ้าน
– กรองPM2.5 ก่อนเข้าบ้าน
– คงความเย็นในตัวบ้าน ด้วยอุปกรณ์ Heat exchanger
– ประหยัดไฟ
– เป็นมิตรกับธรรมชาติ
เหมาะสำหรับห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ*

ISO Box ระบบถ่ายเทอากาศ สะอาด สร้างห้อง Positive Pressure

– ช่วยเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าบ้าน
– ให้อากาศถ่ายเท แม้จะเปิดแอร์ ปิดหน้าต่าง
– ลดกลิ่นอับชื้นภายในบ้าน
– กรองPM2.5 ก่อนเข้าบ้าน
เหมาะสำหรับห้องที่ไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศ*

พัดลมระบายอากาศห้องน้ำอัจฉริยะ

 

พัดลมระบายอากาศห้องน้ำแบบหน่วงเวลาได้

จึงทำให้ให้ยังพัดอยู่ได้ หลังจากปิดไป 2-30 นาทีจึงทำให้ห้องน้ำไม่มีกลิ่นอับชื้น ลดการสะสมของแหล่งเชื้อโรค

ไม่กักฝุ่นไม่จำเป็นต้องล้างทำความสะอาดก็สามารถทำงานได้ตลอดอายุการใช้งาน

Solar Artic Fan

Solar Attic Fan (พัดลมระบายอากาศใต้หลังคา) เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนใต้หลังคา ช่วยให้บ้านชั้นบนเย็นลง 2-5 องศา โดยไม่ใช้ไฟฟ้า

บ้านและออฟฟิศ?

เครื่องกรอกอากาศจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่น เชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคภูมิแพ้ เพราะในอากาศเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและอะไรหลายๆอย่างที่มีอนุภาคเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ต่างๆ และเครื่องกรองอากาศยังแก้ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับหรือหลับยาก จากอาการนอนหลับไม่สนิท หรือหลับๆ ตื่นๆ อ่อนเพลีย พักผ่อนไม่เพียงพอ เนื่องจากสภาวะอากาศและฝุ่นละออง เครื่องฟอกอากาศจะทำให้ปัญหาเหล่านี้จะค่อยๆลดลงไปและทำให้นอนหลับสนิทตลอดคืนในบรรยากาศของอากาศบริสุทธิ์

ดูเพิ่มเติม
Untitled design (1)

พัดลมดูดอากาศ

พัดลมระบายอากาศ

เครื่องกรองอากาศสำหรับในครัวและร้านอาหาร

การเลือกพัดลมดูดอากาศที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ประสิทธิภาพสูง นอกจากจะทำให้อากาศสดชื่น ยังมีคุณสมบัติทำให้ห้องครัวของคุณอากาศปลอดมลพิษ และขจัดกลิ่นได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งฆ่าเชื้อโรค ยับยั้งเชื้อโรคในอากาศไม่ให้แพร่และขยายจำนวน ทำลายกลิ่นสารเคมี ก๊าซพิษ ไม่ให้มีสารพิษตกค้าง เพื่อให้อาหารทุกจานเป็นจานที่สด สะอาด และ ปลอดภัย

ดูเพิ่มเติม
interior-view-steel-factory (1)

พัดลมระบายอากาศ

Solar Artic Fan

 

Solar Attic Fan (พัดลมระบายอากาศใต้หลังคา) เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนใต้หลังคา ช่วยให้บ้านชั้นบนเย็นลง 2-5 องศา โดยไม่ใช้ไฟฟ้า

เครื่องกรองอากาศ ISO Box

– ช่วยเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าบ้าน
– ให้อากาศถ่ายเท แม้จะเปิดแอร์ ปิดหน้าต่าง
– ลดกลิ่นอับชื้นภายในบ้าน
– กรองPM2.5 ก่อนเข้าบ้าน
เหมาะสำหรับห้องที่ไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศ*

โรงงานและสถานพยาบาล

ในโรงงานและสถานพยาบาลนั้นจำเป็นห้องที่ต้องการอากาศสะอาด มีความปลอดภัยสูง มีระบบควบคุมปริมาณอนุภาคของฝุ่นละออง และควบคุมสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ไม่ให้เกินระดับที่กำหนด นอกจากนี้ ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิ และระดับความชื้นสัมพันธ์ภายในห้องได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ดูเพิ่มเติม
Home Climate Control Isometric Icons

Indoor Grille

Stainless Hood Outdoor

Air Quality Monitor

Blauberg Filter

อุปกรณ์เสริม

ดูเพิ่มเติม

 

Home Solution

Home Solution
Solar Attic Fan พัดลมระบายอากาศห้องน้ำแบบหน่วงเวลา พัดลมระบายอากาศ ERV ระบบถ่ายเทอากาศแบบ ประหยัดพลังงาน (Enerygy Recovery Ventilation) ISO Box ระบบถ่ายเทอากาศ สะอาด สร้างห้อง Positive Pressure

Solar Attic Fan

พัดลมระบายอากาศใต้หลังคา เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนใต้หลังคา ช่วยให้บ้านชั้นบนเย็นลง 2-5 องศา โดยไม่ใช้ไฟฟ้า

พัดลมระบายอากาศห้องน้ำแบบหน่วงเวลา

พัดลมระบายอากาศห้องน้ำแบบหน่วงเวลาได้

จึงทำให้ให้ยังพัดอยู่ได้ หลังจากปิดไป 2-30 นาทีจึงทำให้ห้องน้ำไม่มีกลิ่นอับชื้น ลดการสะสมของแหล่งเชื้อโรค ไม่กักฝุ่นไม่จำเป็นต้องล้างทำความสะอาดก็สามารถทำงานได้ตลอดอายุการใช้งาน

พัดลมระบายอากาศ

การเลือกพัดลมดูดอากาศที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

ประสิทธิภาพสูง นอกจากจะทำให้อากาศสดชื่น ยังมีคุณสมบัติทำให้ห้องครัวของคุณอากาศปลอดมลพิษ และขจัดกลิ่นได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งฆ่าเชื้อโรค ยับยั้งเชื้อโรคในอากาศไม่ให้แพร่และขยายจำนวน ทำลายกลิ่นสารเคมี ก๊าซพิษ ไม่ให้มีสารพิษตกค้าง เพื่อให้อาหารทุกจานเป็นจานที่สด สะอาด และ ปลอดภัย

ERV ระบบถ่ายเทอากาศแบบ ประหยัดพลังงาน (Enerygy Recovery Ventilation)

ERV ระบบถ่ายเทอากาศแบบ ประหยัดพลังงาน (Enerygy Recovery Ventilation) จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่น เชื้อแบคทีเรียเช่น โรคภูมิแพ้ เพราะในอากาศเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและอะไรหลายๆอย่างที่มีอนุภาคเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

ISO Box ระบบถ่ายเทอากาศ สะอาด สร้างห้อง Positive Pressure

ISO Box ระบบถ่ายเทอากาศ สะอาด สร้างห้อง Positive Pressure จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่น เชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคภูมิแพ้ เพราะในอากาศเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและอะไรหลายๆอย่างที่มีอนุภาคเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น